tisdag, november 10, 2015

På skolan

* * *
I eftermiddag har jag hållit till på universitetsområdet.

Under några timmar pratade jag reportageskrivande ~ eller mitt sätt att nedteckna längre texter. Hur jag tänker kring olika moment. Och så några skrivövningar och diskussioner om texter.

Timmarna flög, och det var en så fin grupp, med intresserade och smarta frågor.

Det gjorde min dag glad. Glad in i hjärtat.


Inga kommentarer: